Επικοινωνήστε μαζί μας
Social Media

Δημοσίευση σε ΦΕΚ της Υ.Α. για την παράταση της προθεσμίας εγγραφής των αθλητικών σωματείων στο Μητρώο 2024

Δημοσίευση σε ΦΕΚ της Υ.Α. για την παράταση της προθεσμίας εγγραφής των αθλητικών σωματείων στο Μητρώο 2024
14 Ιουν
2024

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 1